Rozwijamy się, gdyż cenimy jakość

KONTAKT

Loncin Polska Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk Poland
tel. +48 509 971 089
PN - PT  8:00 - 16:30

WYMIANA OLEJU


Pierwsze 20Rh pracy silnika stanowi okres jego dotarcia. W tym czasie wskutek pracy silnika w oleju mogą zbierać się opiłki metalu. Po upływie 20Rh pracy urządzenia należy obowiązkowo wymienić olej w silniku. Praca silnika na przepracowanym oleju skróci żywotność urządzenia. Kolejne wymiany oleju w silniku należy wykonywać co 100Rh pracy urządzenia, lecz nie później niż co 6 miesięcy. Niestosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną uszkodzenia silnika. Uszkodzone w ten sposób silniki nie zostaną objęte gwarancją.


Aby sprawdzić poziom oleju w silniku należy:

 1. Wyłączyć silnik jeżeli pracuje.
 2. Wykręcić korek wlewu oleju z miarką.
 3. Wytrzeć miarkę oleju.
 4. Włożyć miarkę oleju we wlew oleju (bez wkręcania).
 5. Wyjąć ponownie miarkę oleju i sprawdzić na niej poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest niski, uzupełnić brakujący olej do właściwego poziomu olejem zalecanym przez Loncin Polska Sp. z o. o.. Jeżeli poziom oleju jest zbyt wysoki, nadmiar oleju należy oddessać za pomocą strzykawki z gumowym wężykiem.
 6. Po sprawdzeniu/korekcie poziomu oleju korek wlewu oleju z miarką wkręcić do oporu. Jeżeli podczas sprawdzania/zmiany poziomu oleju doszło do jego rozlania, rozlany olej należy wytrzeć do sucha.

Aby wymienić olej w silniku należy:

 1. Jeżeli silnik jest zimny (nie pracował) uruchomić go na 3-5 minut, aby rozgrzać olej.
 2. Wyłączyć silnik i odczekać do momentu jego całkowitego zatrzymania.
 3. Wykręcić korek wlewu oleju.
 4. Wykręcić śrubę spustową oleju.
 5. Zlać cały przepracowany olej do uprzednio przygotowanego pojemnika.
 6. Sprawdzić stan uszczelki śruby spustowej oleju. W razie potrzeby uszczelkę zastąpić nową.
 7. Wkręcić śrubę spustową oleju z uszczelką do oporu.
 8. Napełnić silnik olejem do właściwego poziomu stosując olej zalecany przez Loncin Polska Sp. z o. o..
 9. Wkręcić korek wlewu oleju do oporu.

      Podczas kontroli/wymiany oleju należy zachować ostrożność, aby
      nie ulec poparzeniu wskutek kontaktu gorącego oleju z ciałem.
      Należy również zachować ostrożność, aby nie rozlać oleju. Jeżeli
      podczas napełniania silnika olejem doszło do jego rozlania,
      wszystkie plamy należy natychmiast wytrzeć do sucha.

      Przepracowany olej jest trujący dla środowiska, nigdy nie wolno
      wylewać go do gruntu, kanalizacji czy śmietnika. W celu utylizacji
      zużytego oleju należy oddać go do firmy, która zajmie się jego
      utylizacją lub na najbliższą stację paliw.

      Należy stosować oleje zalecane przez  Loncin Polska Sp. z o. o..
      Użycie niewłaściwych olejów może spowodować szybsze zużycie
      lub uszkodzenie silnika, co nie jest objęte gwarancją.
      Loncin Polska Sp. z o. o. zaleca stosowanie oleju mineralnego
      SAE 15W-40 (Castrol, Shell, Mobil).

      Długotrwały kontakt skóry z zużytym olejem może powodować
      choroby skóry. Po skończeniu pracy należy niezwłocznie umyć  
      dobrze ręce mydłem i ciepłą wodą.

WYMIANA OLEJU

WYCEŃ AGREGAT